Regulamin newslettera

Katarzyna Trojanowska-Janik

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Trojanowska-Janik


§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. W niniejszym dokumencie został zamieszczony Regulamin newslettera udostępnianego przez Katarzynę Trojanowską-Janik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Katarzyna Trojanowska-Janik, adres ul. Waniliowa 6c/99, 05-500 Zamienie, NIP 1231546840, REGON527272302.

 2. W ramach newslettera wysyłam treści edukacyjne, raporty branżowe, informacje o nowych wpisach blogowych, nowych materiałach video oraz informacje handlowe o moich produktach cyfrowych dostępnych na moich stronach internetowych, w celu marketingu bezpośredniego moich usług i produktów.

 3. Definicje:

 4. newsletter – biuletyn lub czasopismo rozsyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail, po zapisaniu się przez udostępniony w tym celu formularz zapisu,

 5. formularz zapisu na newsletter – formularz za pośrednictwem, którego możliwy jest zapis do newslettera, wymagane jest podanie imienia i adresu e-mail,

 6. treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej,

 7. usługa cyfrowa – usługa pozwalającą konsumentowi na wytwarzania, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych,

 8. minimalne wymagania techniczne – wymagania, które musi spełnić Użytkownik, aby mógł odebrać oraz otworzyć newsletter, a także odebrać udostępnione treści cyfrowe lub usługi cyfrowe i z nich korzystać,

 9. Usługodawca – podmiot dostarczający newsletter, tj. Katarzyna Trojanowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Katarzyna Trojanowska-Janik, adres ul. Waniliowa 6c/99, 05-500 Zamienie, NIP 1231546840, REGON527272302.

 10. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają osobowość prawną, która korzysta z newslettera na podstawie wyrażonej zgody i po dokonaniu zapisu do newslettera.

 1. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą poprzez wiadomość email (adres Usługodawcy: kontakt@trojanowskajanik.pl.


§ 2. Zapis do newslettera

 1. W celu otrzymywania newslettera należy dokonać zapisu do newslettera.

 2. Zapis do newslettera możliwy jest za pośrednictwem dedykowanej do tego strony internetowej Usługodawcy (tzw. strony lądowania, landing page).

 3. Po wypełnieniu formularza zapisu i jego wysłaniu, konieczne jest potwierdzenie adresu e-mail (mechanizm double opt-in). Jeżeli adres e-mail nie zostanie potwierdzony, Usługodawca nie będzie mógł przesyłać, na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu, newslettera.

 4. Poprzez zapis do newslettera Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dostęp do treści cyfrowych lub usług cyfrowych, tj. w zamian za przekazaniem danych osobowych (imienia i adresu e-mail).

 5. W przypadku, gdy ktoś jest zainteresowany otrzymaniem określonej treści cyfrowej czy usługi cyfrowej, a jednocześnie nie chce dokonywać zapisu na newsletter, należy skontaktować się z Usługodawcą pod adresem e-mail: kontakt@trojanowskajanik.pl.§ 3. Wypis z newslettera

 1. Użytkownik może w każdej chwili może wypisać się z newslettera.

 2. Wypis z newslettera następuje poprzez kliknięcie w aktywny link, znajdujący się w każdej wiadomości przesłanej przez Usługodawcę, o nazwie Wypisuję się z newslettera.


§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W wyniku zapisania się do newslettera, Użytkownik udostępnia Usługodawcy swoje dane osobowe, tj. imię i adres e-mail oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę. Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w Polityce prywatności Usługodawcy.

 2. Przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.

 3. W każdej chwili Użytkownik może cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 1 powyżej — wedle własnego uznania. 

 4. Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland. 

 5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem. 

 6. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika będą nadal przechowywane w systemie do wysyłki newslettera. 

 7. Szczegółowe Informacje o tym jakie dane, w jakim cele, na jakiej podstawie prawnej oraz przez jaki czas przetwarza Usługodawca w związku z zapisem do newslettera, znajdują się w Polityce prywatności Usługodawcy. 


§ 5. Warunki udostępniania treści cyfrowych lub usług cyfrowych

 1. Potwierdzenie zapisu do newslettera oznacza zawarcie umowy o dostarczenie treści Cyfrowej lub zawarcie umowy o świadczenie Usług cyfrowych.

 2. Treść cyfrowa wysyłana jest poprzez przesłanie na podanym przez Użytkownika adres e-mail aktywnego linku z dostępem do treści cyfrowej. Usługa cyfrowa dostarczana jest zgodnie z instrukcją przekazaną w wysłanej do Użytkownika widomości.

 3. W celu korzystania bez ograniczeń z Treści konieczne jest spełnienie Minimalnych wymogów technicznych określonych w tym Regulaminie, są to wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym i korzystania z udostępnionych przeze mnie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, tj:

 4. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

 5. dostęp do poczty elektronicznej,

 6. aktywny adres e-mail,

 7. klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,

 8. dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer w wersji aktualnej, Opera w wersji aktualnej, Google Chrome w aktualnej, Safari w aktualnej.

 1. Możesz odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w terminie 14 dni od jej zawarcia.

 2. Usługodawca zastrzega, iż udostępnione treści stanowią przejaw własnej intelektualnej twórczości Usługodawcy i podlegają ochronie prawa autorskiego. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. 


§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania tej strony, newslettera lub udostępnionej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej możesz składać bezpośrednio do Usługodawcy na podany adres e-mail – kontakt@trojanowskajanik.pl.

 2. Odpowiedź na reklamacje udzielana jest równie pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 21 dni.


§ 6. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik obowiązany jest do:

 2. podawania w udostępnionych formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych,

 3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych użytkowników strony,

 4. niezmieniania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych,

 5. niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika.


§ 7. Zmiany Regulaminu

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, między innymi z powodu zmiany przepisów, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, wprowadzenia nowych usług.
Katarzyna Trojanowska-Janik

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Trojanowska-Janik

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć na stronę sklepu
  Scroll to Top