Podwyżka czynszu najmu lokalu mieszkalnego wynajętego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych

W dobie szalejących cen, inflacji i rosnących czynszów najmu, bardzo ważne jest, aby znać zasady podwyższania czynszu najmu w przypadku najmu lokalu mieszkalnego wynajętego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Przez czynsz najmu rozumiem zapłatę na rzecz wynajmującego za udostępnienie lokalu, tzw. odstępne.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czy w czasie trwania umowy najmu wynajmujący można podwyższyć czynsz najmu?
 • W jaki sposób wynajmujący może podwyższyć czynsz?
 • Czy najemca może skutecznie sprzeciwić się podwyżce czynszu?

Bardzo ważna uwaga! Przedstawione poniżej zasady nie dotyczącą najmu okazjonalnego i najmu instytucjonalnego.

Czy w czasie trwania umowy najmu wynajmujący można podwyższyć czynsz najmu?

Tak, może. Jednak po spełnieniu warunków określonych w Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Wynajmujący nie może swobodnie decydować o wysokości podwyżki czynszu najmu, ani terminie jej wejścia w życie.

O ile wynajmujący może podwyższyć czynsz najmu?

 • w każdym wypadku uzasadniona i dopuszczalna jest podwyżka nieprzekraczająca w danym roku kalendarzowym wskaźnika poziomu inflacji za rok ubiegły,
 • w każdym wypadku uzasadniona i dopuszczalna jest podwyżka w wyniku, której wysokość czynszu w skali roku nie przekroczy 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

Natomiast, podwyżka w wyniku, której wysokość czynszu w skali roku przekroczy 3% wartości odtworzeniowej lokalu albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, wskazanych w ww. Ustawie o ochronie praw lokatorów.

 • Wartość odtworzeniowa lokalu to iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wskaźnik ten publikowany jest przez wojewodów. 

Co więcej, podwyżka nie wchodzi w życie z dnia na dzień. Podwyżka wchodzi w życie na koniec miesiąca kalendarzowego, a termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. A więc, jeżeli wynajmujący doręczy najemcy wypowiedzenie na przykład w dniu 2 stycznia, podwyżka wejdzie w życie od 1 maja.

W jaki sposób wynajmujący może podwyższyć czynsz?

Wynajmujący, który chce podwyższyć czynsz najmu, musi doręczyć najemcy pisemne wypowiedzenie czynszu najmu, pod rygorem nieważności. To oznacza, że nie można o podwyżce zawiadomić telefonicznie, ustnie czy mailowo. Taka podwyżka będzie nieważna. 

Wypowiedzenie czynszu najmu może doręczyć osobiście najemcy lub wysłać pocztą.

Czy najemca może skutecznie sprzeciwić się podwyżce czynszu?

Najemca po otrzymaniu wypowiedzenia czynszu najmu może:

 • pisemnie zażądać, aby wynajmujący przedstawił na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację. Wynajmujący ma obowiązek przedstawić uzasadnienie podwyżki w terminie 14 dni, pod rygorem nieważności podwyżki, 
 • w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia wypowiedzenia czynszu najmu (czyli podwyżki), odmówić na piśmie przyjęcia podwyżki co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy najmu,
 • w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia wypowiedzenia czynszu najmu (czyli podwyżki), zakwestionować wysokość podwyżki i skierować sprawę do sądu w celu ustalenia prawidłowości jej wprowadzenia.

Jeżeli masz wątpliwości jak prawidłowo wprowadzić podwyżkę lub czy podwyżka została wprowadzona prawidłowo, napisz do mnie. Postaram się pomóc.

Daj mi znać czego potrzebujesz?


0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć na stronę sklepu
  Scroll to Top